Szanowni Państwo,
W PW-H “STA-RO-DRUK” s.c. Adam Skonieczny, Katarzyna Kozłowska świadczymy usługi oparte na zaufaniu, mogą mieć Państwo pewność, że dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Panią/Pana o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW-H “STA-RO-DRUK” s.c. Adam Skonieczny, Katarzyna Kozłowska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podmiejska 4B, zwany dalej „PW-H “STA-RO-DRUK” „. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu email: kasiak@starodruk.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczoną przez administratora osobą odpowiedzialną za dane osobowe poprzez adres email: kasiak@starodruk.com.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Podmiejska 4B, 85-453 Bydgoszcz.

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przygotowanie oferty i ewentualne zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane adresowe i kontaktowe.

4. Pani/Pana dane w zakresie obejmującym dane adresowe i kontaktowe mogą zostać udostępnianie wykonawcy świadczącemu usługi hostingowe i informatyczne, księgowe, audytowe, pocztowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie danych z PW-H “STA-RO-DRUK”i wyłącznie zgodniez poleceniami PW-H “STA-RO-DRUK”. Dane mogą zostać udostępnione również innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez PW-H “STA-RO-DRUK zależy od uzyskania zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wiadomość na adres email: kasiak@starodruk.com.pl

6. Pani/Pana dane pozyskane w celu przygotowania oferty i ewentualnego zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, do końca roku kalendarzowego po roku, w którym ostatni raz Pani/Pan kontaktował się z nami w sprawie jej zawarcia. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczoną przez niego osobą do kontaktu, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

8. Pani/Pana dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. PW-H “STA-RO-DRUK nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji.

 z należnym szacunkiem
PW-H “STA-RO-DRUK” s.c. Adam Skonieczny, Katarzyna Kozłowska